• Bestel voor 22.00 uurMorgen in huis*
 • Gratis verzendenNederland / België
 • Professioneel adviesVraag het de expert
 • 14-dagen-probeertermijnNiet goed? Geld terug!*
 • Achteraf betalenOnline bestellen

Lichttherapie bij bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis, ofwel een manisch-depressieve stoornis, is een psychische aandoening. Bij een bipolaire stoornis wisselt de stemming sterk tussen twee extremen: tussen zware neerslachtigheid en heel erg uitgelaten. De periode waarin iemand heel erg uitgelaten of opgewonden is, heet manie of hypomanie. Iemand is overdreven vrolijk, maar kan ook snel boos zijn. Ze houden geen rekening met de consequenties van hun gedrag. Ze hebben het gevoel alles aan te kunnen.  De periode waarin iemand zeer somber is, noemt men depressie.

Tussen de twee periodes is de stemming vaak normaal. De uitgelaten of prikkelbare periode kunnen een paar dagen duren tot een paar weken. Sommige mensen hebben meer last van depressies, anderen meer van manieën. De variatie in klachten is groot. Toch is er per persoon meestal wel een vast, duidelijk herkenbaar patroon te ontdekken.

Van alle volwassen Nederlanders tot 65 jaar heeft 1-2% ooit in zijn leven de verschijnselen van een bipolaire stoornis gehad, en 0,5-1% heeft de stoornis in het afgelopen jaar gehad.

Oorzaken bipolaire stoornis

Over oorzaken van de bipolaire stoornis valt nog weinig te zeggen. Wel zijn extra risico's bekend. Dat wil zeggen: er is meer risico in onderstaande gevallen. De extra risico's hebben te maken met geslacht en leeftijd, met individuele kwetsbaarheid, en met levensgebeurtenissen.

Geslacht en leeftijd

 • De bipolaire stoornis komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen.
 • Bepaalde typen bipolaire stoornis komen iets vaker voor bij vrouwen.


Individuele kwetsbaarheid

 • Erfelijkheid speelt zeker een rol, al is het nog niet bekend hoe de kwetsbaarheid wordt doorgegeven. In bepaalde families komt de stoornis vaker voor. De bipolaire stoornis komt vaker voor wanneer 1 van de ouders het heeft. Wanneer een eeneiige tweelingbroer of -zus het heeft, dan heeft de ander 50 tot 70% kans op deze stoornis.
 • Het is niet bekend of drugs, medicijnen en lichamelijke ziektes een rol hebben bij het ontstaan van een bipolaire stoornis. Wel is inmiddels duidelijk dat gebruik van hasj en wiet 5 keer zoveel kans geeft.


Omgeving

 • Alleenstaanden hebben vaker een bipolaire stoornis.
 • De bipolaire stoornis komt vaker bij mensen die in de stad wonen.
 • Er is geen verband met opleiding of sociale klasse.


Levensgebeurtenissen

 • Traumatische jeugdervaringen (waaronder mishandeling en verwaarlozing) maken de kans groter.
 • Mensen met een bipolaire stoornis maken niet meer stressvolle levensgebeurtenissen mee dan anderen.

Behandeling bipolaire stoornis

Bij de behandeling van de bipolaire stoornis tijdens een manische of depressieve periode is het belangrijk de verschijnselen zo snel mogelijk te verminderen. Dit kan door medicijnen en voldoende rust en structuur in te bouwen.  Het is niet zo dat medicijnen of andere behandelingen de bipolaire stoornis genezen. De meeste mensen met een bipolaire stoornis gebruiken dan ook voor langere tijd medicijnen om hun stemming stabiel te houden en zo een nieuwe depressie of manie te voorkomen. Naast medicijnen bestaat de behandeling vaak uit voorlichting of psycho-educatie, eventueel aangevuld met cognitieve therapie en sociaal-maatschappelijke steun of rehabilitatie.

Toepassing lichttherapie bij bipolaire stoornis

Lichttherapie wordt steeds vaker succesvol ingezet bij bipolaire stoornis. Lichttherapie mag NOOIT worden ingezet in een manische episode, omdat dit de manie versterkt. Lichttherapie kan wel worden ingezet tijdens een depressieve fase. Omdat de manische en de depressieve episodes zich snel kunnen afwisselen wordt geadviseerd lichttherapie LATER OP DE OCHTEND toe te passen om de situatie waarin de patiënt zich die dag in bevindt te evalueren.

Men kiest voor lichttherapie indien:

 • Een behandeling met medicijnen niet gewenst is (zoals bijvoorbeeld bij zwangere vrouwen).
 • De werking van een antidepressivum te versnellen. Bij een bipolaire stoornis is het van belang om de stoornis zo snel mogelijk te stabiliseren. Hiertoe worden o.a. antidepressiva gebruikt. Aangezien het effect van een antidepressivum veelal pas na een aantal weken echt merkbaar is, kan lichttherapie worden ingezet om dit effect te versnellen.
 • Bij onvoldoende effect van de medicijnen.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen/waarschuwingen

 • Start NOOIT een behandeling met lichttherapie als u lijdt aan een bipolaire stoornis zonder overleg met uw behandelend arts.
 • Lichttherapie mag NOOIT worden ingezet in een manische episode, omdat dit de manie versterkt. Lichttherapie kan wel worden ingezet tijdens een depressieve fase. Omdat de manische en de depressieve episodes zich snel kunnen afwisselen wordt geadviseerd lichttherapie later op de ochtend toe te passen om de situatie waarin de patiënt zich die dag in bevindt te evalueren.
 • Lithium kan de gevoeligheid voor licht beïnvloeden. Voorzichtigheid is derhalve geboden bij de toepassing van lichttherapie en dient te geschieden onder de toezicht van specialisten.


Met inachtneming van bovenstaande waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen kan lichttherapie succesvol worden ingezet bij bipolaire stoornis.

Bestel in onze webshop

goodlite.nl download