Inzichten lichttherapie

De Grieks-Romeinse arts Claudius Galenus (129 - 200 AD) was waarschijnlijk de eerste arts die de het positieve effect van licht op de gezondheid van de mens inzag. Galenus adviseerde zijn lichtgedepriveerde patiënten in de winter af te reizen naar het zuiden om daar de zon op te zoeken.

Inmiddels is de effectiviteit van lichttherapie bij winterdepressie onomstotelijk wetenschappelijk aangetoond en is opgenomen in nationale en internationale behandelrichtlijnen van artsen. Nog steeds vindt er veel onderzoek plaats om het effect van licht op de mens nog beter te begrijpen. Deze nieuwe kennis wordt vervolgens toegepast om betere en effectievere lichttherapielampen te ontwikkelen.

Licht en intensiteit

In de eerste studies naar lichttherapie kwamen onderzoekers tot de ontdekking dat minimaal 2,500 lux nodig was om een therapeutisch effect te sorteren. (Lux is een eenheid van verlichtingssterkte: 1 lux is de lichtsterkte voortgebracht door 1 candela op een oppervlak loodrecht op de lichtstralen op een afstand van 1 meter van de bron). In deze tijd had men alleen de beschikking over fluorescente lichttechniek (TL-lampen). De toepassing van 2,500 lux resulteerde echter in een behandeling van twee tot drie uur per dag, wat voor veel mensen eenvoudig niet haalbaar was. Onderzoekers aan de Columbia Presbyterian Medical University in New York begonnen vervolgens te experimenteren met hogere licht intensiteiten. Zij ontdekten dat hogere lux-waarden resulteerden in meer respons en kortere behandeltijden. 10.000 lux bleek het meeste effect te resulteren met een gebruiksduur van zo'n 20-30 minuten. Al snel werd 10.000 lux genoemd als de ‘standaard' in lichttherapie.

Problemen met 10.000 lux lampen / vaak misleidend

In de praktijk wordt de term '10.000 lux' helaas nog vaak misbruikt door fabrikanten van lichttherapielampen. De lamp mag wel 10.000 lux geven op de bron van de lamp zelf, maar hoeveel blijft daarvan over als men wat verder van de lamp afzit? Het is kenmerkend aan veel fluorescente lampen dat de hoeveelheid lux sterk afneemt als men verder van de lamp afzit. Het gevolg hiervan is dat de dagelijkse gebruiksduur sterk toeneemt. Bij veel '10.000-lux-lichttherapielampen die gebruik maken van TL-lampen bedraagt de gebruiksduur op 40 centimeter afstand tot het gezicht 60 minuten en op 60 centimeter zelfs 120 minuten. Een goede 10.000 lux lamp geeft ook op een armlengte afstand 10.000 lux waardoor de dagelijkse gebruiksduur op deze afstand slechts 15-20 minuten bedraagt. Als uw arts het heeft over een 10.000 lux lamp, dan bedoeld hij een lamp die op een ruime afstand van de lamp deze lichtintensiteit geeft en niet naar een lamp waarbij u een uur tot twee uur per dag achter moet zitten. Misleidende informatie komt helaas vaak voor, zoals ook blijkt uit de Lichttherapielampen test van de Consumentenbond in oktober 2012.

Bij uw zoektocht naar een goede lichttherapielamp raden wij uw aan altijd naar de gebruiksduur op een bepaalde afstand te vragen. Zo voorkomt u dat u thuis voor verrassingen komt te staan. De behandelduur op een bepaalde afstand is een beter leidraad dan de claim '10.000 lux'. Vraag expliciet naar de handleiding en bekijk de dagelijkse gebruiksduur op een bepaalde afstand.

Golflengte licht belangrijk bij lichttherapie

De onderzoeken naar licht en lichttherapie zetten zich voort. Het onderzoekswerk van Dr. George Brainard en zijn collega's aan de Thomas Jefferson Medical Universiteit in Philadelphia wordt gezien als de grootste doorbraak op het gebied van kennis over lichttherapie. Dr. Brainard en zijn collega's hebben jarenlang onderzoek gedaan naar het effect van specifieke golflengtes van licht.

Licht bestaat uit verschillende kleuren (denk maar eens aan de regenboog). Het blijkt dat elke kleur (golflengte) een bepaald effect heeft op de mens. In 2001 werd de specifieke fotocel (ganglioncel) in het oog ontdekt die in verbinding staat met de biologische klok van het lichaam. Deze fotocel bleekt het meest gevoelig te zijn voor blauw licht om zo de aanmaak van melatonine te onderdrukken en de biologische klok te beïnvloeden. De meeste effectieve golflengte (462 nanometer) in het blauwe spectrum kan hierdoor wel 10 keer effectiever zijn dan andere golflengtes van licht.

De inzichten in de meest optimale golflengtes van licht leren ons het probleem met de klassieke TL-verlichting van lichttherapielampen beter te begrijpen. Het lichtspectrum van deze TL-lampen sluit niet goed aan bij de meest effectieve lichtspectrum bij lichttherapie. Om dit te compenseren had men lampen nodig van 10.000 lux om de lage efficiënte lichtopbrengst te compenseren. De verworven inzichten leren ons dat een lagere lichtopbrengst ook zeer effectief kan zijn, mits dit licht zich richt op de meest effectieve golflengte.