Lichttherapie bij Alzheimer

Lichttherapie kan bij Alzheimer worden ingezet met als doel de stemming te verbeteren en het veelal verstoorde slaap-waakritme te herstellen.

De ziekte van Alzheimer is een progressieve aandoening die de hersencellen aantast. Dit betekent dat de hersencellen geleidelijk afsterven, en meer delen van de hersenen beschadigd raken. Geheugenverlies is een kenmerkend symptoom van Alzheimer. Ook het karakter, spraak en gedrag van de patiënt kan veranderen en er kunnen stemmingswisselingen optreden. Veel mensen met Alzheimer hebben last van depressie. In de loop van tijd zullen de symptomen in het algemeen erger worden.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie: ca. 60% van alle dementiepatiënten heeft de ziekte van Alzheimer.

Oorzaken ziekte van Alzheimer

De oorzaak van de ziekte van Alzheimer is nog niet precies bekend. Als mogelijke oorzaken worden genoemd, verhoogde bloeddruk, chromosoom afwijkingen en zuurstoftekort als gevolg van vernauwing van de bloedvaten in de hersenen. De hersenen van mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer verschillen met die van gezonde ouderen. In deze hersenen bevinden zich namelijk plaques en tangles.

Plaques zijn ophopingen van een bepaald eiwit tussen de hersencellen. Dat eiwit heet amyloïd. Bij ouderen en in het bijzonder bij ouderen met de ziekte van Alzheimer verloopt de afbraak van dit eiwit niet goed. Hierdoor ontstaan een soort eiwitbergjes tussen de hersencellen die waarschijnlijk de overdracht van berichten tussen de hersencellen belemmeren.

Op den duur worden ook de zenuwcellen aangetast. Dit is onder andere te zien aan de aanwezigheid van 'tangles'. Een tangle (kluwen), is een wirwar van draadvormige eiwitten in een zenuwcel, die het functioneren van de zenuwcel onmogelijk maakt.
De schade aan de hersencellen ontstaat waarschijnlijk doordat het lichaam met een ontstekingsreactie reageert op de aanwezigheid van plaques. Het afweersysteem probeert de plaques onschadelijk te maken met giftige stoffen. Dat lukt helaas niet, maar het tast op den duur wel de zenuwcellen aan. Eerst functioneren die niet goed meer. En na verloop van tijd sterven ze zelfs helemaal af.

Toepassing lichttherapie bij Alzheimer

Lichttherapie kan bij Alzheimer worden ingezet met als doel de stemming te verbeteren en het veelal verstoorde slaap-waakritme te herstellen.

Bij Alzheimer wordt lichttherapie in de vroege ochtend toegepast. Bij een verstoord slaap-waakritme wordt geadviseerd ook het hoofdstuk ‘Lichttherapie bij Slaapproblemen' goed door te lezen.