Lichttherapie bij bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis, ofwel een manisch-depressieve stoornis, is een psychische aandoening. Bij een bipolaire stoornis wisselt de stemming sterk tussen twee extremen: tussen zware neerslachtigheid en heel erg uitgelaten. De periode waarin iemand heel erg uitgelaten of opgewonden is, heet manie of hypomanie. Iemand is overdreven vrolijk, maar kan ook snel boos zijn. Ze houden geen rekening met de consequenties van hun gedrag. Ze hebben het gevoel alles aan te kunnen. De periode waarin iemand zeer somber is, noemt men depressie.
Tussen de twee periodes is de stemming vaak normaal. De uitgelaten of prikkelbare periode kunnen een paar dagen duren tot een paar weken. Sommige mensen hebben meer last van depressies, anderen meer van manieën. De variatie in klachten is groot.

Behandeling bipolaire stoornis

Bij de behandeling van de bipolaire stoornis tijdens een manische of depressieve periode is het belangrijk de verschijnselen zo snel mogelijk te verminderen. Dit kan door medicijnen en voldoende rust en structuur in te bouwen. Het is niet zo dat medicijnen of andere behandelingen de bipolaire stoornis volledig genezen. De meeste mensen met een bipolaire stoornis gebruiken dan ook voor langere tijd medicijnen om hun stemming stabiel te houden en zo een nieuwe depressie of manie te voorkomen. Naast medicijnen bestaat de behandeling vaak uit voorlichting of psycho-educatie, eventueel aangevuld met cognitieve therapie en sociaal-maatschappelijke steun of rehabilitatie.

Toepassing lichttherapie bij bipolaire stoornis

Lichttherapie kan succesvol worden ingezet bij bipolaire stoornis. Lichttherapie mag NOOIT worden ingezet in een manische episode, omdat dit de manie versterkt. Lichttherapie kan wel worden ingezet tijdens een depressieve fase. Omdat de manische en de depressieve episodes zich snel kunnen afwisselen wordt geadviseerd lichttherapie LATER OP DE OCHTEND toe te passen om de situatie waarin de patiënt zich die dag in bevindt te evalueren.

Men kiest voor lichttherapie indien:

  • Een behandeling met medicijnen niet gewenst is (zoals bijvoorbeeld bij zwangere vrouwen).
  • De werking van een antidepressivum te versnellen. Bij een bipolaire stoornis is het van belang om de stoornis zo snel mogelijk te stabiliseren. Hiertoe worden o.a. antidepressiva gebruikt. Aangezien het effect van een antidepressivum veelal pas na een aantal weken echt merkbaar is, kan lichttherapie worden ingezet om dit effect te versnellen.
  • Bij onvoldoende effect van de medicijnen.

Start NOOIT een behandeling met lichttherapie als u lijdt aan een bipolaire stoornis zonder overleg met uw behandelend arts.

 

luminette lichttherapiebril
Lichttherapie on the go!

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Goodlite klantenservice
Goodlite
De specialist in lichttherapie