Lichttherapie bij Boulimia

Lichttherapie kan bij Boulimia worden ingezet met als doel de stemmingklachten te verbeteren en de frequentie van het ‘binge-eating' en het overgeven te reduceren.

Boulimia (Boulimia Nervosa) is een eetstoornis en kenmerkt zich door de excessieve eetbuien, waarbij een grote hoeveelheid voedsel in korte tijd tot zich wordt genomen. Men noemt dit ook wel ‘binge-eating'. Mensen met deze stoornis hebben het gevoel geen controle te hebben over de terugkerende eetbuien. Veelal willen ze het opgegeten voedsel zo snel mogelijk weer kwijt raken om niet dikker te worden. Dit doen ze door over te geven (vinger in keel), te vasten, laxeer- en of plaspillen te nemen, klysma's te gebruiken of door overmatig veel lichaamsbeweging.

Boulimia gaat vaak gepaard met depressieve klachten. Boulimia heeft regelmatig een seizoensgebonden karakter, waarbij de klachten in het najaar en de winter toenemen.

Oorzaken Boulimia

Over de oorzaken van boulimea valt nog weinig te zeggen, anders dan dat het een stemmingsstoornis is. Wel zijn extra risico's bekend. Dit wil zeggen, mensen lopen meer risico in onderstaande gevallen. De extra risico's hebben te maken met het geslacht, leeftijd, individuele kwetsbaarheid, met de omgeving en met levensgebeurtenissen

Geslacht en leeftijd

  • 90-95% van de mensen met boulimia is vrouw.
  • Het komt vooral voor bij jonge vrouwen. Van elke 1000 vrouwen tussen de 15 en 30 jaar hebben er gemiddeld jaarlijks 15 boulimia.

Individuele kwetsbaarheid

  • Boulimia is voor een deel erfelijk. Dit blijkt uit tweelingstudies.
  • Kinderen van ouders met boulimia hebben 4 keer meer kans om boulimia te krijgen. Erfelijkheid speelt een rol, maar ook de omstandigheden in het gezin.
  • Mensen met een negatief zelfbeeld hebben meer kans op boulimia.
  • Het volgen van een dieet om af te vallen is een extra risico al krijgen veel mensen die gewoon lijnen geen eetstoornis.

Omgeving

  • Hoge verwachtingen en problemen van ouders maken de kans op boulimia groter.
  • In steden komt boulimia 5 keer vaker voor dan op het platteland.

Levensgebeurtenissen

Negatieve jeugdervaringen (mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik) geven nauwelijks meer kans op boulimia. Ze maken de stoornis ook niet ernstiger. Wel maken ze de kans groter op bijkomende psychische stoornissen.

Toepassing lichttherapie bij Boulimia

Lichttherapie kan bij Boulimia worden ingezet met als doel de stemmingklachten te verbeteren en de frequentie van het ‘binge-eating' en het overgeven te reduceren.

Bij Boulimia wordt lichttherapie in de vroege ochtend toegepast.