Lichttherapie bij burnout

Lichttherapie kan bij burnout worden ingezet met als doel de verstoorde energiehuishouding te herstellen en de emotionele uitputting tegen te gaan. Een burnout is een reactie op het gevoel geen energie of motivatie meer te vinden voor de bezigheden op het werk. Volgens cijfers heeft 10 procent van de beroepsbevolking een keer in zijn leven last van burnout.

Symptomen van burnout

Burnout bestaat grofweg uit vier verschijnselen:

 • Uitputting (ernstige vermoeidheid).
 • Cynisme.
 • Een negatief zelfbeeld.
 • Verminderde bekwaamheid.

Oorzaken burnout

Burnout ontstaat op het werk door een chronische emotionele overbelasting. Men wordt zwaarder belast dan men aan kan. Deze overbelasting kan zowel kwalitatief (het werk wordt als te moeilijk ervaren) als kwantitatief (het werk wordt als te veel ervaren) zijn. Belangrijke factoren voor het ontstaan van burnout zijn:

 • Het gevoel dat er onvoldoende waardering is voor de prestatie die geleverd wordt.
 • Te hoge verwachtingen van het werk.
 • Te weinig invloed op het werk.
 • Weinig sociale steun.

Het karakter van de persoon bij het ontstaan van een burnout is ook belangrijk. Het zijn veelal juist de gewaardeerde collega's of hardwerkende medewerkers die burnoutverschijnselen krijgen. De volgende karaktereigenschappen geven een verhoogde kans op het ontstaan van een burnout:

 • Moeite met nee zeggen.
 • Hard werken.
 • Alles goed willen doen.
 • Graag gewaardeerd willen worden.
 • Idealistisch of ambitieus zijn.
 • Plichtsgetrouw zijn.
 • Meer willen doen dan kan.
 • Alles zelf willen doen.

Toepassing lichttherapie bij burnout

Lichttherapie kan bij burnout worden ingezet met als doel de verstoorde energiehuishouding te herstellen en de emotionele uitputting tegen te gaan. Aanvullend wordt psychotherapie of gedragstherapie aanbevolen. Bij burnout wordt lichttherapie in de vroege ochtend toegepast.