Lichttherapie bij depressie

Lichttherapie kan succesvol worden ingezet bij een niet-seizoensgebonden depressie. Uit recent Nederlands onderzoek blijkt lichttherapie net zo effectief te zijn als antidepressiva. Lichttherapie bij kan ook worden gecombineerd met een antidepressivum voor een additioneel of versneld effect, zonder dat de bijwerkingen van het antidepressivum toenemen. Doe dit laatste echter nooit zonder dit eerst te overleggen met uw behandelend arts.

Niet-seizoensgebonden depressie

Een niet-seizoensgebonden depressie komt vaak voor. Volgens Nederlands epidemiologisch onderzoek heeft één op de 16 volwassenen tussen 18 en 65 jaar (6,6 procent) het afgelopen jaar een depressie gehad. Dat zijn naar schatting 685.000 mensen. Depressie komt twee keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen.

Symptomen depressie (niet seizoensgebonden)

  • De twee belangrijkste symptomen van een depressie zijn:
  • een sombere depressieve stemming.
  • het verlies van interesse en plezier, niet meer blij kunnen zijn.

Om van een depressie te kunnen spreken dient minstens één van deze twee hoofdkenmerken aanwezig te zijn met daarbij meerdere van de volgende klachten of verschijnselen:

  • Een gevoel van waardeloosheid of schuldgevoelens
  • Slaapstoornissen
  • Verminderde of grotere eetlust of duidelijke gewichtsverandering
  • Weinig energie of vermoeidheid
  • Concentratieproblemen of besluiteloosheid
  • Traagheid of juist aanhoudende lichamelijk onrust
  • Terugkerende gedachten over de dood of zelfdoding.

Als u behalve een van de twee belangrijkste kenmerken meerdere van deze verschijnselen bij uzelf of een ander herkent, de klachten gedurende langere tijd (minimaal twee weken) aanwezig zijn én het dagelijks functioneren wordt verstoord, dan kan er sprake zijn van een depressie. Het is dan zeer aan te raden naar de huisarts te gaan om uw klachten te bespreken. Niet alle depressies zijn hetzelfde. De ene persoon ervaart de klachten mild, de andere weer zwaar. Bij een milde depressie zijn hooguit enkele depressieve verschijnselen aanwezig. Bij een zware depressie zijn vrijwel alle beschreven klachten aanwezig. De last die iemand van de depressie heeft hangt samen met de mate waarop de verschijnselen op de voorgrond treden en het dagelijks functioneren verstoren.

Behandeling van depressie

Een depressie is vaak goed te behandelen. Het grootste deel van de behandelingen bij depressie heeft een gunstig effect. Wel is het belangrijk dat u hulp zoekt en uw problemen bespreekt met uw huisarts om vervolgens samen een behandeling te starten. De behandeling wordt afgestemd op de ernst van uw klachten. Vaak wordt er gekozen voor de combinatie van pillen (antidepressiva) en praten (psychotherapie).

Behandeling depressie met lichttherapie

Vanwege de toenemende wetenschappelijke bewijsvoering kiezen steeds meer mensen er voor om de depressie te behandelen met lichttherapie. Uit studies blijkt dat lichttherapie niet alleen werkzaam is bij een winterdepressie, maar dit ook goed ingezet kan worden bij niet-seizoensgebonden depressie. Uit recent Nederlands onderzoek blijkt lichttherapie net zo effectief te zijn als antidepressiva. Net als bij een winterdepressie wordt bij depressie aangeraden lichttherapie aan het begin van de dag toe te passen.

Lichttherapie kan gecombineerd worden met antidepressiva. Lichttherapie kan de werking van het antidepressiva versterken, zonder een toename van de bijwerkingen. Dit heeft als voordeel dat de dosis medicijnen niet verhoogd hoeft te worden voor een aanvullend effect. Indien u lichttherapie wilt combineren met medicijnen, dan wordt u geadviseerd dit altijd eerst met uw behandelend arts te bespreken.