Lichttherapie bij Parkinson

Lichttherapie kan worden ingezet bij de ziekte van Parkinson. De ziekte van parkinson, genoemd naar de Engelse arts James Parkinson, is een hersenziekte waarbij zenuwcellen van de substantia nigra ("zwarte stof"), langzaam afsterven. De bewuste hersencellen hebben als taak dopamine te produceren. Door het ontstane tekort van dopamine gaan de hersenkernen die betrokken zijn bij de centrale bewegingen slechter functioneren.

Symptomen Ziekte van Parkinson

De meest kenmerkende symptomen van de ziekte van Parkinson zijn:

  • trillen of ‘tremor'
  • stijfheid van de spieren of ‘rigiditeit'
  • het vertragen van bewegingen of ‘bradykinesie'
  • moeite met starten van bewegingen of 'akinesie'
  • ontbreken van automatische bewegingen zoals oogknipperen of 'hypokinesie'
  • evenwichtsproblemen of 'posturale instabiliteit'

Vanwege de ziekte is bij veel mensen het slaap-waakritme verstoord. Ook komt depressie vaker voor bij mensen met de ziekte van Parkinson.

Oorzaken Ziekte van Parkinson

De oorzaak van de ziekte van Parkinson, van het afsterven van de hersencellen in de zwarte kernen, is nog niet precies bekend. Onder de microscoop zijn in sommige cellen van de zwarte kernen kleine ronde vormen te zien - de insluitlichaampjes van Lewy (genoemd naar de ontdekker ervan). Daaraan kan achteraf (na het overlijden) met zekerheid worden vastgesteld of het inderdaad om de ziekte van Parkinson ging.

Toepassing lichttherapie bij de Ziekte van Parkinson

Lichttherapie kan bij de ziekte van Parkinson worden ingezet met als doel de stemming te verbeteren en het verstoorde slaap-waakritme te herstellen. Wetenschappelijk onderzoek liet ook een verbetering zien van de spierstijfheid en de vertraging van bewegingen. Lichttherapie gaf geen verbetering van de tremor.

Bij de ziekte van Parkinson verdient het de voorkeur om lichttherapie in de vroege ochtend toe te passen. Om een ontregeld slaap-waakritme met lichttherapie te herstellen is de toepassing afhankelijk van het slaappatroon. Lees daarom ook het hoofdstuk 'Lichttherapie bij Slaapproblemen' goed door.