Lichttherapie bij postnatale depressie

Een postnatale depressie kan goed worden behandeld met lichttherapie. Naast een intens geluksgevoel, ervaren veel vrouwen juist in de eerste tijd na de geboorte een wirwar van emoties, waar ze niet zelf wijs uit kunnen worden. Er zijn dagen dat ze om het minste of geringste in tranen bent of geplaagd worden door diepe twijfels. Dat is een toestand die bijna altijd vanzelf over gaat. Anders is het, als die toestand langer dan een paar dagen blijft voortduren. In ongeveer 10% van de gevallen treedt er geen verbetering in. Zij hebben geen macht meer over hun gevoelens en worden hopeloos heen en weer geslingerd tussen allerlei emoties. Men noemt dit ook wel een postnatale - of postpartum depressie.

Oorzaken van postnatale depressie

Ook hier geldt net als bij een ‘gewone' depressie is een uniforme oorzaak van een postnatale depressie moeilijk te aan te wijzen. De enorme impact van de bevalling (al dan niet met complicaties), vermoeidheid, de sterk veranderende hormoonhuishouding na de bevalling en psychosociale factoren kunnen een postnatale depressie uitlokken.

Veelal komt een postpartum depressie vaker binnen de familie voor. Ook het besef van de enorm grote verandering in iemands leven kan in een depressie resulteren. Uiteraard kunnen ook hormonale veranderingen in het lichaam een rol spelen.

Behandeling van postnatale depressie

Het is zeer verstandig om in een vroegtijdig stadium hulp te zoeken en een behandeling met lichttherapie te starten, als er klachten zijn die kunnen duiden op een postnatale depressie. Een arts zal vervolgens een plan opstellen om de postnatale depressie te behandelen. Indien men borstvoeding geeft en het de voorkeur verdient dit te continueren zullen artsen niet snel een antidepressivum voorschrijven. Dit medicijn komt namelijk ook in de moedermelk. Vaak kiest men dan liever niet voor deze medicamenteuze optie, maar voor een natuurlijk alternatief: lichttherapie.

Toepassing lichttherapie bij postnatale depressie

Bij een postnatale (postpartum) depressie wordt lichttherapie in de vroege ochtend toegepast.