Lichttherapie bij prenatale depressie

Een depressie tijdens de zwangerschap noemt men een prenatale depressie, prepartum depressie of antepartum depressie en behandeld worden met lichttherapie. Niet alle vrouwen zitten namelijk tijdens de zwangerschap op een roze wolk. 25% van de vrouwen heeft tijdens de zwangerschap enkele weken last van sombere of depressieve gevoelens. Bij 1 op de 10 vrouwen is er zelfs sprake van een ernstige depressie.

Klachten en complicaties tijdens de zwangerschap

Uit onderzoek blijkt dat een prenatale depressie een verhoogd risico geeft op complicaties en klachten voor, tijdens of na de geboorte van het kind:

  • Bij vrouwen met een prenatale depressie wordt het kindje vaak te vroeg geboren met een lager geboortegewicht.
  • Een prepartum depressie de sterkste voorspeller van een depressie na de geboorte, een postnatale depressie.
  • Belangrijke zwangerschapsadviezen worden slechter nageleefd.
  • Het kind loopt meer risico op de ontwikkeling van cognitieve, emotionele en gedragsstoornissen.

Oorzaken prenatale depressie

Net als bij een ‘gewone' depressie is een uniforme oorzaak van een prenatale depressie ofwel depressie tijdens zwangerschap, moeilijk aan te wijzen. Veelal is een prenatale depressies familiair. Ook het besef van de enorm grote verandering in iemands leven kan in een depressie resulteren. Uiteraard spelen ook de grote hormonale veranderingen in het lichaam een rol.
De hormoonopbouw om het kind te laten groeien wordt de eerste 11-12 weken gereguleerd door de eierstokken. Na die tijd neemt de placenta (moederkoek) de hormoonproductie over. Veel vrouwen zijn de eerste drie maanden van hun zwangerschap emotioneel labiel, moe, snel geïrriteerd, onzeker en soms ook somber. Meestal gaan deze klachten na de eerste drie maanden vanzelf over, dit is wanneer de placenta de productie van progesteron overneemt. Dit is dan ook geen prenatale depressie. Als iemand prenataal depressief is dan kan dit zelfs tot negen maanden duren. Ook na de geboorte van het kind nog maanden voortduren.

Behandeling prenatale depressie

Het is zeer verstandig om in een vroegtijdig stadium hulp te zoeken bij een arts of de klachten te melden bij de vroedvrouw. Artsen staan vaak niet te trappelen om medicatie als antidepressiva voor te schrijven tijdens de zwangerschap. Antidepressiva worden alleen ingezet als laatste redmiddel:

  • Het gebruik van antidepressiva gaat veelal gepaard met vervelende bijwerkingen.
  • Antidepressiva bereiken via de placenta ook het ongeboren kind en verhogen hierdoor het risico op een groeiachterstand, vervroegde geboorte en complicaties na de geboorte als onttrekkingsverschijnselen en pulmonale hypertensie.
  • Er zijn onvoldoende data die de gevolgen van antidepressiva op lange termijn voor het kind beschrijven uit.

Toepassing lichttherapie bij prenatale depressie

Lichttherapie is een veilige en effectieve behandeling bij prenatale depressie. Er zijn geen aanwijzingen dat lichttherapie een negatief effect heeft op het ongeboren kind tijdens de zwangerschap of na de geboorte.

Bij een prenatale depressie verdient het de voorkeur om lichttherapie in de vroege ochtend toe te passen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt aanbevolen lichttherapie dagelijks voor een periode van 5 weken tijdens de zwangerschap te gebruiken voor een optimaal effect.