Lichttherapie bij slaapproblemen

Lichttherapie kan zeer succesvol worden ingezet bij slaapproblemen. Ongeveer 25% van alle slaapproblemen worden namelijk veroorzaakt door een verstoorde biologische klok ofwel een 'circadiane slaapstoornis'. 'Circadiane' is de Latijnse bewoording voor 'ongeveer een dag'.

Biologische klok en slaapproblemen

Slaapproblemen komen meer voor naarmate we ouder worden, omdat het lichaam steeds meer moeite heeft de biologische klok van het lichaam onder controle te houden. Ook hormonale veranderingen in het lichaam, zoals bijvoorbeeld tijdens de overgang, of chronische ziekte en aandoeningen kunnen deze disbalans veroorzaken. Het slaap-waak ritme loopt dan niet meer gelijk aan het natuurlijke ritme van de dag. Het effect wordt vervolgens versterkt als u vanwege een hogere leeftijd ook nog minder buitenshuis komt en dus steeds minder wordt blootgesteld aan natuurlijk licht.

Door deze verandering in de aansturing van de biologische klok en geringe blootstelling aan het juiste licht ervaren veel mensen slaapproblemen. Zij hebben de behoefte om overdag een dutje te doen. In de avond vallen zij eerder in slaap dan ze zouden willen, met als gevolg dat ze heel vroeg in de ochtend al klaar wakker zijn. Ook regelmatig s' nachts wakker worden en hierna slecht weer kunnen inslapen, zijn typische klachten. Ook zijn er mensen die juist pas heel laat in de nacht in slaap kunnen vallen.
Het slaap-waakritme wordt gereguleerd in een controle centrum in de Hyptolamus van de hersenen, genaamd de 'Suprachaismatic Nucleus', ofwel de biologische klok. Aan de hand van signalen van buitenaf zal de biologische klok reageren door het bepaalde activatie- en slaaphormonen aan te maken of juist niet aan te maken. Een van de meest krachtige signalen waar de biologische klok op reageert is fel licht of juist geen licht. Zo zal het lichaam zich in de ochtend, bij voldoende daglicht, zich opmaken voor de dag door de productie van het slaaphormoon 'melatonine' te stoppen. Zodra in de namiddag of avond de duisternis invalt hoort het lichaam zich juist gereed gaan maken om te gaan slapen. Het lichaam zal nu juist melatonie gaan produceren. Als de biologische klok moeite heeft deze signalen te ontvangen of te verwerken kunnen zich circadiane slaapproblemen voordoen.

Circadiane slaapstoornissen

 • Delayed Sleep Phase Syndrome
 • Advanced Sleep Phase Syndrome
 • Sleep Phase Syndrome

Er zijn nog een aantal andere variaties die afwijken van deze beschrijvingen van circadiane slaapstoornissen. Het kan dus zijn dat uw klachten of afwijkend slaappatroon niet geheel overeenkomen met hetgeen u in de beschrijvingen leest. Neem gerust contact op met Goodlite om uw slaapproblemen eens voor te leggen. De kans is zeer groot dat ook uw klachten goed verholpen kunnen worden met lichttherapie.

Delayed Sleep Phase Syndrome

Bij een Delayed Sleep Phase Syndrome loopt de biologische klok van het lichaam ACHTER op de natuurlijke 24-uurs klok. Uw inwendige circadiane ritme is vertraagd, waardoor u met 'slapen' en 'waken' ettelijke uren achter de rest van de wereld aanloopt. Vanwege de 'vertraging' produceert het lichaam pas laat op de avond het slaaphormoon melatonine. En als u vervolgens in de ochtend moet opstaan, denkt het lichaam nog dat het middernacht is en zal nog enkele uren doorgaan met de aanmaak van melatonine, waardoor u zich vermoeid blijft voelen.

Mensen met een vertraagd slaap-waakritme gaan dus meestal pas erg laat naar bed, omdat ze anders toch niet in slaap kunnen vallen. Men noemt ze daarom ook wel 'nachtuilen'. Op zich is dit geen probleem als u de volgende dag kunt uitslapen. Als u echter vanwege verplichtingen zoals werk vroeg moet opstaan, ligt een chronisch slaapgebrek en vermoeidheidsklachten al snel op de loer. U heeft veel moeite met opstaan en heeft hierbij het gevoel pas laat in de ochtend echt wakker te zijn.

Jongeren en slaapproblemen

Ook bij jongeren, met name in de pubertijd, kan de biologische klok worden ontregeld. In deze periode verschuift de 'ochtend-voorkeur' naar een 'avond-voorkeur'. Ook dit is een vorm van een ‘Delayed Sleep Phase Syndrome'. In de avond hebben ze juist veel energie, ze chatten op de computer tot laat in de avond met vriendjes en willen/kunnen simpelweg nog niet slapen, omdat het lichaam nog niet voldoende slaaphormoon heeft aangemaakt. Op zich geen ramp, maar het tijdig ontwaken om naar school te gaan brengt de nodige problemen met zich mee. Ze komen moeilijk uit bed, hebben moeite echt wakker te worden en zijn vaak chagrijnig in de ochtend. Pas tegen het middag uur zijn ze echt alert en kunnen zich weer goed concentreren op school.

Symptomen Delayed Sleep Phase Syndrome

Mensen met een Delayed Sleep Phase Syndrome ervaren een of meerdere van de onderstaande symptomen:

 • Moeite hebben met inslapen en doorslapen.
 • Regelmatig gedurende de nacht ontwaken.
 • Na initiële aantal uren slaap lang wakker liggen.
 • Moeite hebben met opstaan.
 • Energie en concentratieproblemen gedurende de dag.
 • Snel ontvlambaar zijn tijdens de ochtenduren, agitatie.
 • Een opleving in het energieniveau tegen het einde van de middag en avond.
 • Extreem lang kunnen uitslapen.

Toepassing lichttherapie bij slaapproblemen (Delayed Sleep Phase Syndrome)

Lichttherapie is een doeltreffende oplossing voor slaapproblemen zoals een vertraagde slaap-waakritme stoornis. Met lichttherapie kunt u het ontwaakmoment opschuiven naar een tijdstip van uw voorkeur. De timing van lichttherapie bij slaapproblemen is van zeer groot belang. In het algemeen wordt lichttherapie bij een Delayed Sleep Phase Syndrome in de ochtend toegepast. U zult al snel merken dat het licht u goed wakker maakt en overdag extra energie geeft. Het kan echter enkele weken duren voordat u met het licht het huidige slaappatroon heeft doorbroken en uw slaapproblemen verminderen. Daarom wordt geadviseerd lichttherapie dagelijks voor langere tijd toe te passen: 3 tot 4 weken en soms zelfs langer.

Advanced Sleep Phase Syndrome

Bij een Advanced Sleep Phase Syndrome loopt de biologische klok van het lichaam VOOR op de natuurlijke 24-uurs klok. Uw inwendige circadiane ritme is versneld, waardoor het energieniveau aan het einde van de middag en begin van de avond snel afneemt. Vanwege de versnelde ritmiek maakt het lichaam zich soms al in de middag op voor de nacht door het slaaphormoon melatonine te produceren, waardoor het energie niveau afneemt. Mensen met een versneld slaap-waakritme gaan in het algemeen vroeg naar bed, of vallen na het avondeten in slaap voor de TV. Een versneld slaap-waakritme en de hieruit voortkomende slaapproblemen komt veel voor bij ouderen.

Bij een versneld slaap-waakritme neigt het lichaam er toe, de slaapperiode te verkorten. Het aantal uren slaap bedraagt veelal minder dan 8 uur. Het lichaam ontwaakt erg vroeg in de ochtend, waarbij sommige mensen al vanaf 4 uur 's nachts klaar wakker zijn en niet meer kunnen inslapen. Men noemt mensen met een Advanced Sleep Phase Syndrome ook wel 'vroege vogels'.
In het algemeen zorgt een versneld slaap-waakritme tot minder productiviteitsproblemen overdag dan een vertraagd slaap-waakritme. Het instorten van het energieniveau tegen het einde van de middag en avonduren kan vervelend zijn voor uw partner of kinderen, die ook graag uw aandacht willen.

Symptomen Advanced Sleep Phase Syndrome

Mensen met een Advanced Sleep Phase Syndrome ervaren een of meerdere van de onderstaande symptomen.

 • Vroeg in de ochtend ontwaken en niet meer kunnen inslapen
 • Herhaald wakker worden tijdens de nacht
 • Verminderde energie en toename van vermoeidheid aan einde van middag en vroege avond.
 • Concentratieproblemen aan het einde van de middag.

Sommige mensen ervaren geen slaapproblemen, maar kampen wel met bovenstaande energie- en vermoeidheidsklachten.

Toepassing lichttherapie bij slaapproblemen (Advanced Sleep Phase Syndrome)

Lichttherapie is een doeltreffende oplossing voor slaapproblemen door een versnelde slaap-waakritme stoornis. Met lichttherapie kunt u eenvoudig het inslaapmoment uitstellen, aangezien intens licht de productie van melatonine kan onderdrukken. De timing van lichttherapie bij slaapproblemen is van groot belang. In het algemeen wordt lichttherapie bij een Advanced Sleep Phase Syndrome aan het einde van de dag of de vroege avond toegepast.

Disrupted Sleep Phase Syndrome

Bij een Disrupted Sleep Phase Syndrome wordt het natuurlijke slaap-waakritme verstoord door een plotseling afwijkend slaap-waakritme. Denk hierbij aan een reis naar een ander werelddeel, waar de plaatselijke locale tijd afwijkt van uw thuissituatie (jetlag). Ook kunt u hierbij denken aan het werken in onregelmatige ploegen- en nachtdiensten. Het lichaam heeft tijd nodig om te wennen aan het nieuwe slaap-waakritme. Tot die tijd worstelt het lichaam met de oude en nieuw opgelegde signalen. Het gevolg hiervan is vermoeidheid, concentratieproblemen, flauwtes, energieproblemen en alle mogelijke slaapproblemen.

Symptomen Disrupted Sleep Phase Syndrome

Mensen met een Disrupted Sleep Phase Syndrome ervaren een of meerdere van de onderstaande symptomen:

 • Vermoeidheid gedurende de dag of dienst
 • Concentratieproblemen
 • Verminderde of weing energie, flauwtes
 • Plotseling opkomende behoefte om te slapen, moeite de ogen open te houden,
 • Inslaap en doorslaap problemen.
 • Agitatie, stemmingsproblemen.

Toepassing lichttherapie bij slaapproblemen (Disrupted Sleep Phase Syndrome)

Lichttherapie is een doeltreffende manier om het lichaam snel te laten wennen aan het nieuwe slaap-waakritme. Met lichttherapie geeft u het lichaam een extra dosis energie wanneer u hierom verlegen zit. Daarnaast kan u met lichttherapie uw biologische klok snel weer gelijk laten lopen met uw nieuwe slaap-waakritme en zullen uw slaapproblemen verminderen. Zie het hoofdstuk gebruik lichttherapielampen voor meer informatie over de toepassing van lichttherapie bij dit ontregelde slaap-waakritme.