Lichttherapie bij vitiligo

Lichttherapie is een beproefde behandelmethode van Vitiligo. Vitiligo is een aandoening waarbij de huid en het haar pigment verliest. Hierdoor ontstaan witte plekken van verschillende omvang en vorm ontstaan. Uit onderzoek blijkt dat de pigmentcellen (de zogenaamde melanocyten), die normaal in het onderste deel van de huid voorkomen, in de door Vitiligo getroffen huid ontbreken. Met UV-lichttherapie wordt geprobeerd de pigmentatie opnieuw op te wekken. De behandeling met licht maakt onderdeel uit van de reguliere geneeskunde.

Een medisch en sociaal-psychologisch probeem
Vooral bij mensen met een donkere huid geeft Vitiligo een zeer opvallend en (door de patiënt zelf ervaren als) ontsierend effect. Daarnaast kan de ongepigmenteerde huid in de zon makkelijk verbranden. Vitiligo is dus zowel een medisch als een sociaal-psychologisch probleem.

Oorzaak Vitiligo

De exacte oorzaak van vitiligo is nog steeds onbekend. Wel laten onderzoeken zien dat er erfelijke factoren een belangrijk rol spelen. Ongeacht de oorzaak wordt aangenomen dat sommige factoren vitiligo kunnen uitlokken bij personen die aanleg voor vitiligo hebben. Deze factoren zijn o.a. ernstige emotionele spanningen, zonnebrand, ernstige ziekten, operaties, zwangerschap, bevalling en lichamelijk letsel.

Ongeveer 1 à 2 procent van de wereldbevolking lijdt aan Vitiligo. Ongeveer 50 procent van alle vitiligogevallen openbaart zich voor het 20ste levensjaar en 70-80 procent voor het 30ste levensjaar.

Vitiligo is nog niet te genezen. Wel is het mogelijk het verlies van pigment tegen te gaan en zelfs pigment terug te krijgen. Lichttherapie is een van de belangrijkste behandelingen van Vitiligo.

Toepassing lichttherapie Vitiligo thuis

UV-bestraling is een veelgebruikte therapie voor vitiligo. Hierbij probeert men pigmentatie opnieuw op te wekken. Deze behandeling is ontstaan vanuit de ervaring dat bij zonverbranding regelmatig gedeeltelijke re-pigmentatie optrad. Bij lichttherapie tegen Vitiligo maakt men gebruik van UV-B of (PUV-A) lichttherapie.

Een behandeling met lichttherapie vindt initieel plaats in het ziekenhuis. Als het effect van de therapie positief is, kiezen steeds meer mensen er voor om zelf een lichttherapielamp aan te schaffen voor thuisgebruik. Dit doen zij met name omdat men lichttherapie langere tijd, soms zelfs jaren, moet gebruiken voor een optimaal resultaat. Ook bij het thuisgebruik van een lichttherapielamp blijft men onder controle staan van een dermatoloog.

PUVA lichttherapie

PUVA is waarschijnlijk de meest aangewezen behandeling van uitgebreide vitiligo. Het principe ervan is dat de huid gevoeliger wordt gemaakt voor ultraviolet licht, doordat een bepaalde lichtgevoelige stof (een psoraleen) wordt toegediend. Hierna volgt de bestraling met ultraviolet licht. De bestraling kan plaatsvinden door middel van een zonnebank (UVA-licht) of door gewoon zonlicht.

De behandeling met UV licht moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren, omdat door verhoogde gevoeligheid ook het gevaar van verbranding van de huid toeneemt. Ook deze behandeling moet enige tijd worden volgehouden. Pas na enkele weken tot maanden is het eerste succes zichtbaar. Er treedt eerst pigmentatie op in de vitiligoplek in de vorm van bruine puntjes, die naderhand kunnen samenvloeien. De behandeling moet soms jaren achtereen (met rustpauzes) worden toegepast om een goed resultaat te bewerkstelligen.

UVB lichttherapie

Bij een UVB-lichttherapie van Vitiligo wordt gebruik gemaakt van ultraviolet licht dat wordt uitgestraald op een golflengte van 290 - 320 nanometer. Dit lichtspectrum noemt men ook wel "breedspectrum-UVB". Dit licht is veel actiever in de huid dan UVA-licht, waardoor geen medicijnen (psoralenen) nodig zijn die de huid gevoeliger maken voor licht.

UVB-licht geeft opmerkelijk sneller effect dan UVA-licht. Al na 4 tot 6 uur en uiterlijk 24 uur na de behandeling is effect meestal zichtbaar. De kans op verbrandingen is echter wel aanzienlijk groter dan bij UVA- of PUVA-lichttherapie. Vanwege deze reden kiezen artsen liever voor een behandeling met UVB 311 nanometer ‘smallband' lichttherapie.

UVB-311nm lichttherapie

Bij UVB-311nm wordt uitsluitend licht met een golflengte van 311 nanometer toegepast. De kans op verbrandingen met UVB-311nm lichttherapie is veel kleiner. Ook kan men per behandeling veel meer licht ontvangen zonder irritatie en verbrandingen. Ook blijkt uit onderzoek dat dit licht bij een behandeling van Vitiligo nog effectiever is dan breedspectrum UVB. Andere belangrijke voordelen zijn dat het niet nodig is, zoals bij PUVA, om extra medicatie te geven en dat de behandeling ook goed is bij kinderen. Op dit moment is de smalspectrum UVB-lichttherapie (311 nanometer lichttherapie) hard op weg om de eerste-keuze-behandeling van vitiligo te worden.