Veiligheid en bijwerkingen lichttherapie

Lichttherapie is een effectieve, natuurlijke en veilige behandeling, mits u een goede en veilige lichttherapielamp koopt en de gebruiksaanwijzingen en/of aanwijzingen van uw arts goed opvolgt.

Bijwerkingen lichttherapie

Onderzoeken laten zien dat mogelijke bijwerkingen bij aanvang van lichttherapie aanzienlijk milder en beter worden getolereerd dan bijwerkingen van antidepressiva. Indien zich een bijwerking voordoet verdwijnen deze verschijnselen vaak binnen enkele dagen. Er zijn weinig mensen die stoppen vanwege de bijwerkingen. De meest gerapporteerde bijwerkingen zijn hoofdpijn, vermoeide of geïrriteerde ogen en misselijkheid. In zeldzame gevallen wordt manie gemeld. (Een manie is een periode van een abnormaal en blijvend opgewekte, euforische of geërgerde stemming).

Lichttherapie kan de werking van een antidepressivum of antipsychotica versterken. Veel artsen gebruiken de combinatie lichttherapie met een antidepressivum in het voordeel, zodat de dosis antidepressiva dan niet hoeft te worden verhoogd. Overleg altijd eerst met u arts indien u psychoactieve medicijnen gebruikt en een behandeling met lichttherapie wilt starten.n.

Veiligheid lichttherapie voor de ogen

De voornaamste discussie die plaatsvindt onder wetenschappers en artsen is de veiligheid voor de ogen. Grote en lange termijn studies met lichttherapie maken geen melding van oogschade. Toch zijn ook enkele studies en gevalsbeschrijvingen gepubliceerd waarin er (blijvende) oogschade door lichttherapie wordt gerapporteerd. De voornaamste discussie over de veiligheid van de ogen bij lichttherapie gaat over het gebruik van puur blauw licht. Het gebruik van puur (louter) blauw licht staat ook bekend als het zogenaamde 'blue light hazard'.

Blue light hazard / puur blauw licht

Blauw licht mag dan wel de meest effectieve golflengte zijn, het gebruik van puur intensief blauw licht staat ter discussie en wordt geassocieerd met een verhoogde kans op (blijvende) oogschade. Bij blootstelling van het oog aan louter blauw licht worden bepaalde natuurlijke beschermingfuncties van het oog niet geactiveerd. Dit gevaar staat in de medische literatuur ook bekend als het ‘blue light hazard'. Zodra het blauwe licht wordt gecombineerd met andere kleuren is het gevaar geweken en behoudt het oog zijn natuurlijke beschermingsfuncties. Het spreekt voor zich dat fabrikanten van lampen die louter gebruik maken van blauw licht het ‘blue light hazard' ontkennen. Vraag het uw arts of google zelf eens op ‘blue light hazard'. U heeft maar twee ogen. Zorg hier goed voor. Aan u de keuze.

Fotosensitieve medicijnen

Er zijn medicijnen die het lichaam gevoeliger kunnen maken voor (UV) licht. Voorbeelden van fotosensitieve medicatie zijn bepaalde antibiotica, hormonale zalfjes voor de huid, Lithium, Sint Janskruid en diuretica. De klassieke lichttherapielampen maken gebruik van lampen die ook UV-licht uitstralen. Dit UV-licht wordt echter door een speciaal scherm gefilterd, waardoor het licht geen gevaar oplevert voor de ogen of voor de huid. Toch is het raadzaam uw arts te informeren over het gebruik van een klassieke lichttherapielamp in combinatie met bovenstaande medicijnen.

Contra-indicaties lichttherapie

Er zijn slechts een aantal contra-indicaties. De contra-indicaties zijn niet universeel voor iedere lamp aangezien verschillende lichttechnieken bepaalde risico's kunnen uitsluiten. Lees daarom goed de gebruiksaanwijzing van een lamp door voordat u start met een behandeling:

  • Mensen met een manie. Bij manische depressiviteit kan lichttherapie wel toegepast worden in een depressieve episode. Omdat men niet altijd in de ochtend weet of iemand een manische dag heeft of een depressieve, wordt geadviseerd lichttherapie pas later in de ochtend te gebruiken om de huidige gemoedstoestand in te schatten). Lichttherapie dient niet te worden toegepast in een manische episode aangezien het de manie kan versterken.
  • Mensen met een geschiedenis van (ernstige) oogziektes, oogaandoeningen of maculadegeneratie.

Lichttherapie is een effectieve, natuurlijke en veilige behandeling, mits u een goede lichttherapielamp koopt, de gebruiksaanwijzingen en de aanwijzingen van uw arts goed opvolgt.